Farma Chotětice

Farma

Farma je zaměřena především na chov sportovních koní, dále pak chová ovce, kozy, lamy. Spolupracuje především s SK Merán a JK Epona Praha.